BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Vögele, AM; Zsoldos, RR; Krüger, B; Licka, T; .
(2016): Novel Methods for Surface EMG Analysis and Exploration Based on Multi-Modal Gaussian Mixture Models.
PLoS One. 2016; 11(6):e0157239 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Zsoldos RebekaAltmetric:
© BOKU Wien Impressum