BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

D'Amico S., Call L., Edlmayr M., Marzak S., Jäger H., Domig K., Reiter E., Grausgruber H..
(2018): Characterization of non-gluten proteins in Austrian wheat varieties from 19th century until today
GETREIDETECHNOLOGIE, 72, 80-88; ISSN 0367-4177 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Call Lisa-Maria
D'Amico Stefano
Domig Konrad
Grausgruber Heinrich
Jäger Henry
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum