BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Baral, S; Neumann, M; Basnyat, B; Sharma, RP; Silwal, R; Shrestha, HL; Subedi, T; Vacik, H.
(2021): Volume functions for Shorea robusta Gaertn. in Nepal
FORESTRY: IJFR, 0, 1-11; ISSN 1464-3626 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Neumann Mathias
Vacik Harald
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum