BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Neugschwandtner, RW; Bernhuber, A; Kammlander, S; Wagentristl, H; Klimek-Kopyra, A; Bernas, J; Kaul, HP.
(2022): Effect of two seeding rates on yield and yield components of winter and spring faba bean
ACTA AGR SCAND B-S P. 2022; 72(1): 496-505. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Kaul Hans-Peter
Neugschwandtner Reinhard
Wagentristl Helmut

Find related publications in this database (Keywords)
Vicia faba
pods
grains
stems
thousand-kernel weight


Altmetric:
© BOKU Wien Impressum