BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kapusi, E; Cong, L; Stoger, E.
(2022): Editorial: CRISPR and alternative approaches
BIOTECHNOL J. 2022; 17(7), 2200290 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Kapusi Eszter
Stöger Eva
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum