BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Boxberger, J.; Amon T. u. Moitzi, G.:.
(2005): Energietechnik.
In: Prof. Dr.-Ing. H.-H. Harms, Dr. F. Meier, Jahrbuch Agrartechnik 2005 , 17, 189-194; Jahrbuch Agrartechnik 2005 Bd. 17 S. 189-194, Münster; ISBN 3-7843-3345-1

Autor*innen der BOKU Wien:
Amon Thomas
Boxberger Josef
Moitzi Gerhard© BOKU Wien Impressum