BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

KROMP, W; WEISS, B; MAURER, KL.
(1971): DETERMINATION OF REVERSED FATIGUE STRENGTH OF METAL MATERIALS IN ULTRASONIC FREQUENCY
CHEM-ING-TECH. 1971; 43(23): 1268-&.

Autor*innen der BOKU Wien:
Kromp Wolfgang
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum