BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Taha Ashour, Wei Wu.
(2010): The influence of natural reinforcement fibres on erosion properties of earth plaster materials for straw bale buildings
Journal of Building Appraisal, 5 (4), 329-340; ISSN 1742-8262

Autor*innen der BOKU Wien:
Ashour Taha Hassan
Wu Wei
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum