BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Kromp, W. .
(2006): Schwerpunkt Kernenergie
In: Riedl, R., Gehmacher, E., Hingst, W. (Hrsg.), „Regieren gegen den Bürger?“ , 47-84; Peter Lang GmbH Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Wien ; ISBN 3-631-53069-2

Autor*innen der BOKU Wien:
Kromp Wolfgang
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum