BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rampler, E., Tao, S., Altmann, F., Hann, S., Orlando, R. and Koellensperger, G. .
(2013): Production of a 13C-labeled internal standard for quantitative glycomics
In: ASMS (Eds.), Book of Abstracts

Autor/innen der BOKU Wien:
Altmann Friedrich
Hann Stephan
Köllensperger Gunda
Rampler Evelyn
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum