BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Bereuter, F; Kolbitsch, L.
(2017): Vermittlung rechtlicher Grundkenntnisse an Jugendliche: Erfahrungen des Legal Literacy Project Wien
Juridikum: Zeitschrift fuer Kritik - Recht - Gesellschaft , 2/2017, 254-257; ISSN 1019-5394

Autor*innen der BOKU Wien:
Bereuter Franziska
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum