BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Ibrahim, K., Ruckenbauer, P..
(1987): Stability Parameters of Important Characters in Various Types of Faba Bean.
FABIS Newsletter 17

Autor/innen der BOKU Wien:
Ruckenbauer Peter
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum