BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Blum, W. E. H..
(1990): Geoinformationssysteme an der Universität für Bodenkultur - Einleitung.
Österr. Hochschulz., 42, 13, Wien

Autor*innen der BOKU Wien:
Blum Winfried E.H.© BOKU Wien Impressum