BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Blum, W E H .
(2004): Research Targets within the European Soil Thematic Strategy.
SETAC Globe, 5, 1, 21

Autor*innen der BOKU Wien:
Blum Winfried E.H.© BOKU Wien Impressum