BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Blum, W E H .
(2004): Soil Indicators for Sustainable Land Management
Soil Science Annual, 55, 1, 19-24; 0080-3642

Autor*innen der BOKU Wien:
Blum Winfried E.H.© BOKU Wien Impressum