BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Niskanen, A., Rametsteiner, E..
(2006): Theoretical background on Forest Sector Entrepreneurship
In: Niskanen, A. (ed.), Final Report on Cost E30

Autor*innen der BOKU Wien:© BOKU Wien Impressum