BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rametsteiner, E., H. Pülzl, A. Bauer, E. Nussbaumer, G. Weiss and M. Hametner .
(2007): Improvement of the quality of the Structural and Sustainable Development Indicators. LOT 2: Analysis of national sets of indicators. Final Report to Eurostat.
EUROSTAT, 156

Autor*innen der BOKU Wien:
Bauer Anja
Nußbaumer Eva
Pülzl Helga© BOKU Wien Impressum