BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Berger, G., Steurer, R., Konrad, A., Martinuzzi, A..
(2007): Raising Awareness for CSR in EU Member States: Overview of government initiatives and selected cases
High-Level Group on CSR

Autor*innen der BOKU Wien:
Steurer Reinhard© BOKU Wien Impressum