BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Steurer, R., Hametner, M., Berger, G., Rametsteiner, E..
(2008): The Governance of the Lisbon Process: National Reform Programmes, Structural Indicators and Sustainable Development Strategies
European Sustainable Development Network, March

Autor*innen der BOKU Wien:
Steurer Reinhard© BOKU Wien Impressum