BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Blum W.E.H..
(2007): Master of Natural Resources Management and Ecological Engineering (NARMEE)
, Intern. Ecological Engineering Society (Eds.), EcoEng Newsletter No. 13, Sept. 2007; Intern. Ecological Engineering Society, Wollhusen, Switzerland

Autor*innen der BOKU Wien:
Blum Winfried E.H.© BOKU Wien Impressum