BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

A. Potthast, T. Rosenau .
(2011): Advanced Cellulose Chemistry and Technology, CD lab report 2011
Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft, 29

Autor/innen der BOKU Wien:
Potthast Antje
Rosenau Thomas
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum