BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

T. Rosenau, A. Potthast.
(2012): Advanced Cellulose Chemistry and Technology, CD lab report 2012
Christian-Doppler-Forschungsgesellschaft, 44

Autor/innen der BOKU Wien:
Potthast Antje
Rosenau Thomas
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum