BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Ribeiro, M.M., Kummer, S. .
(2013): Em tempos de crise torne as sua empresa resiliente
Agrotec - revista técnico-cientifica agrícola, 7, 69-73; ISSN 2182-4401

Autor/innen der BOKU Wien:
Kummer Susanne
Ribeiro Maria Miguel
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum