BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Salak, B; Schauppenlehner, T; Scherhaufer, P; Höltinger, S; Schmidt, J; Czachs, C, Jiricka, A; Brandenburg, C.
(2016): Visualization techniques as supportive tool for a mixed method approach to enhance objectification in wind energy processes
In: Bender, O; Baumgartner, J; Heinrich, K; Humer-Gruber, H; Scott, B; Töpfer, T (Eds.), PECSRL 2016: Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal perspective, IGF-Forschungsberichte, Band 7; ISBN: 978-3-7001-8025-8

Autor*innen der BOKU Wien:
Brandenburg Christiane
Czachs Christina
Höltinger Stefan
Jiricka-Pürrer Alexandra
Salak Boris
Schauppenlehner Thomas
Scherhaufer Patrick
Schmidt Johannes© BOKU Wien Impressum