BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Prenner, F; Müller, H; Stern, P; Holzer, M; Rauch, HP; Kretschmer, F.
(2021): Suitability pre-assessment for decoupling urban streams to support blue-green climate adaptation measures

Autor*innen der BOKU Wien:
Kretschmer Florian
Müller Helene
Prenner Flora
Rauch Johann Peter
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum