BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Rauch.
(2005): Effects of a vegetated river bank on the flow field
In: European Geosciences Union: European Geosciences Union General Assembly 2005, 24.4.2005-29.4.2005, Vienna; Geophysical Research Abstracts, Volume 7; ISSN 1029-7006

Autor*innen der BOKU Wien:
Rauch Johann Peter
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Impressum