BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Pultar, F; Hansen, ME; Wolfrum, S; Boselt, L; Frois-Martins, R; Bloch, S; Kravina, AG; Pehlivanoglu, D; Schaffer, C; LeibundGut-Landmann, S; Riniker, S; Carreira, EM.
(2021): Mutanobactin D from the Human Microbiome: Total Synthesis, Configurational Assignment, and Biological Evaluation
J AM CHEM SOC. 2021; 143(27): 10389-10402. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Bloch Susanne
Schäffer Christina
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum