BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Tardy, BL; Mattos, BD; Otoni, CG; Beaumont, M; Majoinen, J; Kämäräinen, T; Rojas, OJ; .
(2021): Deconstruction and Reassembly of Renewable Polymers and Biocolloids into Next Generation Structured Materials.
Chem Rev. 2021; 121(22):14088-14188 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Beaumont Marco
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum