BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Fuhrmann, M; Schwarzbauer, P; Hesser, F.
(2021): Integration of market aspects into material development: approach and exemplification for a wood composite
EUR J WOOD WOOD PROD. 2021; 79(5): 1325-1336. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Fuhrmann Marilene
Hesser Franziska
Schwarzbauer Peter
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum