BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Durach, A; Karner, K; Waldorf, B; Schmid, E.
(2021): Migration from Sub-Saharan Africa to the European Union: Does Food Insecurity Play a Role?
Austrian Journal of Agricultural Economics and Rural Studies , 30, 103-113; ISSN 978-3-7089-1088-8 FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Karner Katrin
Schmid Erwin
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum