BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Babakhani, N; Leisch, F; Dolnicar, S.
(2019): A good graph is worth a thousand numbers
ANN TOURISM RES. 2019; 76: 338-342. FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Leisch Friedrich
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum