BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Gambetta, GA; Herrera, JC; Dayer, S; Feng, Q; Hochberg, U; Castellarin, SD; .
(2020): Corrigendum to: The physiology of drought stress in grapevine: towards an integrative definition of drought tolerance.
J Exp Bot. 2020; 71(18):5717 FullText FullText_BOKU

Autor/innen der BOKU Wien:
Herrera Jose Carlos
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum