BOKU - Universität für Bodenkultur Wien - Forschungsinformationssystem

Logo BOKU-Forschungsportal

Gewählte Publikation:

Habersack, H; Haspel, D; Schober, B.
(2014): Morphological characterization and fluvial processes of large rivers at different time scales
GEOMORPHOLOGY. 2014; 215: 1-2. FullText FullText_BOKU

Autor*innen der BOKU Wien:
Habersack Helmut
Haspel Daniel
Schober Bernhard
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Impressum