University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Vollmann, J; Grausgruber, H; Lemmens, M; Bürstmayr, H.
(2019): Peter Ruckenbauer (1939–2019) – Ein wissenschaftlicher Nachruf
Die Bodenkultur, 70 (2), 125-129; ISSN 0006-5471 FullText FullText_BOKU

Authors BOKU Wien:
Bürstmayr Hermann
Grausgruber Heinrich
Lemmens Marc
Vollmann Johann
BOKU Gendermonitor:
Altmetric:
© BOKU Wien Imprint