University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Keutgen A J; Pobereżny J; Wszelaczyńska E; Murawska B; Spychaj-Fabisiak E .
(2014): Wpływ przechowywania na procesy ciemnienia bulw ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i ich właściwości prozdrowotne.
Inzynieria i Aparatura Chemiczna, 53 (2), 086-088; ISSN 0368-0827

Authors BOKU Wien:
Keutgen Anna© BOKU Wien Imprint