University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Neumann, A., Berger, W.J., Sammer, G..
(1999): Unfallhäufungsstelle Wien III., Franzosengraben - Döblerhofstraße - AS St. Marx (A23).
Verkehrssicherheitsuntersuchung i.A. des Magistrats der Stadt Wien, MA 46, Institut für Verkehrswesen, Bericht 8.9/99, Universität für Bodenkultur Wien

Authors BOKU Wien:
Berger Wolfgang Josef
Sammer Gerd© BOKU Wien Imprint