University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Bereuter, F.
(2018): Universitäten - Forschung - Datenschutz: Ein Tagungsbericht
Datenschutz Konkret, 3, 64-65; ISSN 2313-5409

Authors BOKU Wien:
Bereuter Franziska
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint