University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Gerzabek, MH.
(2022): 10-jähriges Jubiläum - JHBG BOKU
Österreichs Weidwerk, 3/2022, Wien Beilage, 4

Authors BOKU Wien:
Gerzabek Martin© BOKU Wien Imprint