University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Selected Publication:

Sekot, W..
(2008): 20. Arbeitssitzung des Fachausschusses für Betriebswirtschaft - Protokoll

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint