University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Unger, GM; Konrad, H; Schwanda, K; Cech, TL; Hoch, G; Fera, A; Kirisits, T; Geburek, T.
(2021): 3.3.5 Jesen v stiski: program za ohranjanje velikega jesena in žlahtnjenja za odpornost v Avstriji
In: Sallmannshofer, M; Schüler, S; Westergren, M (uredniki); Krajter Ostoić, S; Železnik, P (tehnična urednika); Amidas; Bajic, M; Baloh, T; Kovač, M; Ogris, N; Westergren, M; Železnik, P (prevod), Priročnik za gospodarjenje z obrečnimi gozdovi in njihovo ohranjanje, 146-150; Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica publishing centre, Ljubljana (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 171), Ljubljana, Slovenija; ISBN 978-961-6993-58-6

Authors BOKU Wien:
Fera Andreas
Hoch Gernot
Kirisits Thomas
Schwanda Katharina
Unger Gregor© BOKU Wien Imprint