University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Konvalina P., Grausgruber H..
(2012): Pšenice jednozrnka (Triticum monococcum L.)
In: Konvalina P. (Ed.), Pěstování a využití minoritních obilnin a pseudoobilnin v ekologickém zemědělství, 9-27; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika.; ISBN 978-80-87510-24-7

Authors BOKU Wien:
Grausgruber Heinrich
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint