University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Baier, P; Gerhardt, E; Hochbichler, E; Immitzer, M, Kirisits, T; Netherer, S, Trailovic, Z; Čermák, P; Martinek, P; Martiník, A; Meňházová, J; Pokorný, R; Šafařík, D; Šamonilová, A; Žid, T; Patočka, Z; Gahleitner, G; Heinschink, K; Resl, T. .
(2022): Manuál pro řízení budoucích krizí a rizik v lesnictví. Výstup O.T1.2 projektu INTERREG FORRISK (realizace pracovního balíčku T1, aktivita: A.T1.2.1) Přeshraniční řízení rizik v lesnictví
Finanziert von: INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, projekt ATCZ 251 Přeshraniční řízení rizik v lesnictví (FORRISK), financovaný EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropská unie), 173

Authors BOKU Wien:
Baier Peter
Gerhardt Elisabeth
Hochbichler Eduard
Immitzer Markus
Kirisits Thomas
Netherer Sigrid
Trailovic Zoran



© BOKU Wien Imprint