University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Pokorný, R; Hochbichler, E; Gerhardt, E; Trailovic, Z; Kirisits, T; Baier, P; Netherer, S; Immitzer, M; Čermák, P; Martinek, P; Meňházová, J; Šafařík, D; Šamonilová, A; Žid, T; Resl, T; Gahleitner, G; Heinschink, K.
(2021): Identifikace společných problémů a syntéza příkladů dobré praxe v lesnictví. Výstup O.T1.1 projektu INTERREG FORRISK Přeshraniční řízení rizik v lesnictv (realizace pracovního balíčku T1, aktivita: A.T1.1.1)
Finanziert von: INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, projekt ATCZ 251 Přeshraniční řízení rizik v lesnictví (FORRISK), financovaný EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropská unie), 19

Authors BOKU Wien:
Baier Peter
Gerhardt Elisabeth
Hochbichler Eduard
Immitzer Markus
Kirisits Thomas
Netherer Sigrid
Trailovic Zoran© BOKU Wien Imprint