University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Hauck, H., Kolb, H., Piringer, M., Resch, W..
(1985): SO2-Immissionsgrenzwerte der ÖAW formuliert als Perzentile.
Österr. Sanitätszeitung, 86, 1, 1-5

Authors BOKU Wien:
Kromp-Kolb Helga© BOKU Wien Imprint