University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Heigl, F; Dörler, D; Dauth, B; Zaller, JG.
(2015): Österreich forscht - Die Citizen Science Plattform
oead.news, Jg. 24, Nr. 4/97, 6-7

Authors BOKU Wien:
Dauth Benjamin
Dörler Daniel
Heigl Florian
Zaller Johann
BOKU Gendermonitor:
© BOKU Wien Imprint