University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W; Metzker, M.
(2022): Effizienzbeurteilung anhand von Testbetriebsdaten
AFZ - Der Wald: Zeitschrift fuer Waldwirtschaft und Umweltvorsorge, Jg 77, (23), 32-34; ISSN 1430-2713

Authors BOKU Wien:
Metzker Marietta
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint