University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Tansil, D., Jiricka-Pürrer, A., Taczanowska, K..
(2022): Quick fix. Erholung im Grünen in Zeiten der Pandemie
zoll+ Österreichische Schriftenreihe für Landschaft und Freiraum, 41, 4-7; ISSN 1025-2479

Authors BOKU Wien:
Jiricka-Pürrer Alexandra
Taczanowska Karolina
Tansil Donna-Karen© BOKU Wien Imprint