University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Sekot, W..
(1987): Schwerpunkt Bewertungsfragen.
Holzkurier, 42, 48, p. 4

Authors BOKU Wien:
Sekot Walter© BOKU Wien Imprint