University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Muhar, A..
(2001): Erholungsnutzung und Besucherlenkung.
LIFE-Projekt Wildnisgebiet Dürrenstein, Forschungsbericht, Begleitforschung 1997-2001. Amt der NÖ. Landesregierung, St.Pölten, S. 285-313

Authors BOKU Wien:
Muhar Andreas© BOKU Wien Imprint