University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU) - Research portal

Logo BOKU Resarch Portal

Selected Publication:

Heissenhuber, A; Kantelhardt, J; Osinski, E .
(2003): ├ľkonomische Aspekte Ressourcen schonender landwirtschaftlicher Nutzung
NOVA ACTA LEOPOLDINA, 87 (328), 17-31; ISSN 0369-5034

Authors BOKU Wien:
Kantelhardt Jochen© BOKU Wien Imprint